Huvudmeny

CAV-seminarium om tillit


Tid: 2018-10-25, 14:30 — 16:00
Plats: C203
Evenemangstyp: Seminarium

Höstens två seminarier inom Centrum för arbetsliv och vetenskap, CAV, kommer att handla om tillit. Först ut är Anna Lexelius, som är huvudsekreterare i Tillitsdelegationen och som på uppdrag av regeringen arbetat fram huvudbetänkandet "Med tillit växer handlingsutrymmet". Hon kommer att presentera betänkandet som tar sin utgångspunkt i “det goda mötet” mellan medborgare och medarbetare – det är här som värde och kvalitet uppstår.

Vilka ska lyssna?
Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av styrnings- och ledningsfrågor.
Inte minst för chefer och medarbetare i kommuner, landsting och hos statliga myndigheter. Slutsatserna i betänkandet är också intressanta för verksamma inom olika lärosäten och forskarsamhället i stort.

Läs mer om seminariet och anmäl dig här