Huvudmeny

Disciplin i klassrummet i Sverige och Tyskland


Tid: 2018-09-19, 15:00 — 16:30
Plats: A614
Evenemangstyp: Seminarium

Öppet vetenskapligt seminarium från forskargrupperna PAUS och RCIW

Alla intresserade bjuds härmed in till höstens första tillfälle i vår vetenskapliga seminarieserie.

Jakob Billmayer, lektor i pedagogiskt arbete, HB, föreläser och leder diskussion på temat:

Ska dörren vara öppen? Disciplin i klassrummet i Sverige och Tyskland

Ordningen i klassrummet är ett ämne som diskuteras av både praktiker, forskare och politiker. Vilken typ av ordning det ska råda i svenska klassrum var även en del av förra valrörelsen. Resultatet av min forskning är att Sverige har ett problem med disciplin och ordning i klassrummet, inte minst i internationell jämförelse. På vilka sätt detta påstående är sant och varför det bör betraktas som utmärkande och positivt, kommer jag att berätta och diskutera på det vetenskapliga seminariet.

Bio – Jakob Billmayer, född 1983 i Dachau, var lektor i pedagogik på Mittuniversitetet i Härnösand/Sundsvall innan han kom till Högskolan i Borås i april 2018. Hans forskningsintressen omfattar internationell jämförande utbildningsvetenskap, metodologisk innovation, skolpliktens roll för de pedagogiska processerna i skolan och friskolornas roll i det svenska utbildningssystemet.

Till Jakob Billmayers forskarprofil

Till forskargruppen RCIW:s webbsida

Till forskargruppen PAUS webbsida