Huvudmeny

Frukostseminarium om integrerad vård


Tid: 2019-05-09, 08:30 — 10:00
Plats: H402
Evenemangstyp: Seminarium

En ny avhandling från Göteborgs universitetpresenteras på temat “Integrerad vård - hur ser förutsättningarna ut för samverkan och sköra äldres delaktighet?”

Målgrupp: Personal, utvecklare och chefer i vårdorganisationerna som arbetar med omhändertagande av sköra äldre med komplexa vårdbehov, ex inom vård- och omsorg, rehabilitering, bistånd, hemsjukvård, hemtjänst.

Kostnad: Kostnadsfritt, begränsat antal platser 
Anmälan: Senast 2/5 via formuläret på hemsidan
Kontakt: Angela Bångsbo, Fil.dr, Högskolan i Borås och FoU Sjuhärad Välfärd, 072-200 20 90