Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Spikning av avhandling


Tid: 2019-05-22, 11:00 — 11:30
Plats: Biblioteket
Evenemangstyp: Spikning

Tarun Kumar Agrawal spikar sin avhandling Contribution to development of a secured traceability system for textile and clothing supply chain.

Alla är välkomna till ceremonin. Den hålls i biblioteket vid björkarna nära ingången. Tarun kommer att delta via videosamtal.