Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Webbanmälan öppnar


Tid: 2020-02-17

I dag öppnar webbanmälan till specialistsjuksköterskeutbildning, barnmorskeutbildning samt masterprogrammet med inriktning prehospital och intrahospital akutsjukvård.