Huvudmeny

Compassionfokuserat förhållningssätt på arbetet


Tid: 2020-03-12, 13:30 — 16:00
Plats: Sal D209, Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Seminarium

Hantera livet – Compassionfokuserat förhållningssätt på arbetet

Inom människovårdande yrken har stress och ohälsa ökat dramatiskt under det senaste årtiondet. Under det här seminariet riktas fokus på att vi behöver ta hand om oss själva för att vi ska kunna vara till hjälp för de människor vi möter i arbetet. Hur kan man ha medkänsla både till sig själv, sitt team/arbetsgrupp och dem man möter?

Anna och Ing-Marie kommer kort beskriva hur du kan få förståelse för hur du fungerar i stress, och hur du kan göra för att hitta motståndskraft i livet.

Föreläsare: Anna Bratt, filosofie doktor i psykologi, psykolog, psykoterapeut och forskare, har studerat hur en ökad omtanke med sig själv kan öka vårt välbefinnande och minska stress.

Ing-Marie Gralberg, socionom, leg psykoterapeut, mindfulnessinstruktör, leder föräldragrupper i compassionfokuserat förhållningssätt inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Målgrupp: undersköterskor, sjuksköterskor, socialsekreterare, boendestödjare och andra som i sitt dagliga arbete träffar brukarna. Men även chefer och andra som är intresserade.

Seminariet är gratis för anställda hos någon av FoUS ägarparter. För övriga tillkommer en anmälningsavgift. 

Anmälan och mer information finns på FoUS hemsida