Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Högskolan i Borås
2018
Välj

Kund vid kyldisken

Kunder gillar kyldörrar i matbutiken

Kyldörrar i matbutiken, vid varor som måste vara kylda, minskar butikens energibehov och kostnader. Men hur påverkas kunden?

Bild på polis i väst. Foto: Mostphotos

Fullt hus på polisutbildningen i Borås

144 studenter har antagits till polisutbildningen i Borås, vilket fyller samtliga platser.


Festlig högtid firar högskolans forskning

2,4 miljoner kronor till forskningsprojekt vid högskolan, 100 000 kronor till #metoo, och 15 000 kronor till Årets studentföretag.


Framtidens avloppsreningsverk kan bli hållbara bioraffinaderier

Framtidens avloppsreningsverk kan få en bredare funktion än i dag genom att ställas om till bioraffinaderier.


Ny magisterutbildning för ökad läskunnighet

Ny magisterutbildning i litteraturpedagogik ska ge blivande lärare och bibliotekarier spetskompetens i litteraturanalys och litteratursamtal.


Händelserika och utvecklande år som rektor

Omorganisationen, forskningsfrågorna och hållbarhetsarbetet. Björn Brorström är nöjd när han ser tillbaka på sitt uppdrag som rektor.