Huvudmeny

2008-01-21 14:05

Samverkan med Monash University i Australien


Margret Lepp, professor, internationell koordinator och Björn-Ove Suserud, lektor vid Institutionen för vårdvetenskap, besökte i slutet av september 2007, Monash University som ligger i Melbourne, Australien. Samarbetet har växt fram genom forskarkontakter via Kunskapscentrum PreHospen, VHB och Department of Community Emergency Health Paramedic Practice, Frankstone, vid Monash University. Fokus för samarbetet är forskningsområden som intresserar forskare från båda institutionerna.

Syftet med besöket var att gemensamt arbeta fram ett Memorandum of Understanding som i först hand omfattar nätverksarbete, forskar- och lärarutbyte. Avtalet kommer även att inrymma möjligheter till studentutbyte i form av fält studier och observationer inom specialistutbildningarna. Dessutom blev Björn-Ove och Margret inbjudna att skriva om vårdvetenskap i Journal of Emergency Primary Health Care och Björn-Ove att sitta med i Editorial Board. Forskare från PreHospen kommer att tillfrågas om att bli referee inom aktuellt forskningsområde.

Under besöket var både Margret och Björn-Ove inbjudna att delta och medverka som föreläsare vid Asia Pacific International Conference 2007, förlagd till The Gold Coast i Queensland. Konferensen organiserades av Australian College of Ambulance Professionals (ACAP). Konferenstemat var ”Out of Hospital Care – Challenge your Boundaries”. Margret Lepps presentation handlade om konflikthantering och Björn-Ove Suseruds om hot och våld inom svensk ambulanssjukvård.

Text: Björn-Ove Suserud