Huvudmeny

2008-10-23 10:56

Aktuellt


Mycket händer på InnovationLab under hösten/vintern. Här är ett axplock av våra pågående projekt under perioden.

Båda nedanstående projekt påbörjades under förra året men börjar gå mot sitt slut nu.

TransIT

Projektet innebär att utveckla ett IT-stöd för utbytesverksamheten av inresande och utresande studenter på Avdelningen för Utbildnings- och Forskningsstöd.
transit.hb.se

Naturalhy

Syftet med projektet är att identifiera och eliminera de potentiella hinder för utveckling av vätgas som en energibärare. Idag fraktas naturgas i gasledningar över Europa. Tanken är att även frakta vätgas i dessa ledningar. Vätgas är dock annorlunda än naturgas på många områden och det krävs en kontroll av varje gasledningarna för att utvärdera om de klarar av att frakta vätgas. InnovationLabs roll i projektet är att medverka i utvecklingen av ett beslutsystem, Decision Support Tool (DST). Systemet skall bland annat utgå från faktorerna kostnad och säkerhet när det skall tas beslut om gasledningen klarar av att frakta vätgas.
www.naturalhy.net »

Läs gärna mer om våra aktuella projekt på Portfolio.

Anna Mordenfeld