Huvudmeny

2008-10-10 07:30

Ny professor stärker polymerforskningen


Instutíonen Ingenjörshögskolan stärker forskningen inom polymerteknik. I höst börjar professor Lars Frormann från Westsächsische Hochschule Zwickau,Tyskland, som adjungerad professor.


Professor Lars Frormann.Lars Frormann är professor i polymerteknik vid Westsächsische Hochschule Zwickau. Han kommer att ingå i polymerteknikgruppen vid Institutionen Ingenjörshögskolan på tio procent. Han kommer dels att bistå professor Mikael Skrifvars i forskningsarbetet, dels att undervisa magister- och magisterstudenter samt handleda examensarbeten.

Lars Frormann har haft ett långvarigt utbyte med Högskolan i Borås. Under fem års tid har han och professor Mikael Skrifvars haft ett aktivt lärarutbyte och undervisat på varandras universitet. Frormanns huvudområde är bearbetning av plaster, förstärkning av plaster och avancerade plaster.

- Mitt forskningsområde är inriktad mot själva tillämpningen av plaster, vad man kan göra av själva materialet. Vi har plaster runtomkring oss i det dagliga livet, men få människor vet hur komplicerat det är att ta fram olika slags plaster. Många tänker inte ens på att de har plaster omkring sig. Många produkter är så bra gjorda att man inte ens ser att det är plast, t.ex. fanerlager på möbler. I min undervisning återkopplar jag till Mikael Skrifvars forskning som är inriktat mot kemiområdet, förklarar Lars Frormann.

Lars Frormann kommer att besöka Institutionen Ingenjörshögskolan tre, fyra gånger om året för intensiva undervisningspass.

Lars Frormanns och Mikael Skrifvars långvariga samarbete märks även på andra plan. De är båda engagerade i en helt nybildad organisation, European Centre of Plastics, som har som mål att knyta samman näringsliv med forskare och studenter med näringsliv, för t.ex. examensarbeten.

Text och bild: Solveig Klug