Huvudmeny

2008-10-21 08:27

Ping Pong-användare träffades i Borås


Närmare 50 Ping Pong-användare från hela Sverige samlades på Högskolan i Borås den 15 och 16 oktober, då CLU (Centrum för lärande och undervisning) stod värd för höstens möte.

PAUG (Ping Pong Academic User Group) är en intresseorganisation för systemansvariga och IKT-pedagoger i Sverige som använder Ping Pong. Samarbetet bygger på frivillighet och har en oberoende ställning i sin verksamhet till leverantören Ping Pong AB.
– PAUG:s mål är att gemensamt diskutera metoder och funktioner som finns i Ping Pong, berättar Anita Eklöf, IKT-pedagog och samordnare för Ping Pong.
 Vidare är målet att driva på utvecklingsarbetet för att höja den pedagogiska kvalitén i användandet. PAUG ger förslag och idéer utifrån sina erfarenheter som pedagoger och systemförvaltare till att utveckla lärplattformen.

2008-10-21_ping

Under den första dagen presenterade Ping Pong AB uppdateringar som kommit i Ping Pong under året. Vidare presenterade de sina visioner och utvecklingsplaner. Tillsammans med PAUG-deltagarna diskuterades funktioner, utvecklingsönskemål och prioriteringsordning.

Dag två ägnades åt erfarenhetsutbyte där olika användningsområden av Ping Pong presenterades och diskuterades. Från Högskolan i Borås deltog Filip Asphäll, CLU, med att berätta om hur han jobbar med att göra filmer. Bill Andersson från IDA presenterade hur IDA jobbar med övergripande kurs- och programutvärderingar. Arkivering av aktiviteter togs upp av Siv Eliasson vid IH. Andra områden som presenterades och diskuterades var portfolioanvändning och studentansvar vid anmälningar. Under PAUG-mötet gavs även tillfälle för deltagarna att få en uppskattad visning av Textilhögskolans maskinpark.

Till Borås kom Ping Pong-användare från Uppsala universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Kungliga tekniska högskolan, Karolinska institutet, Chalmers, Polishögskolan, Högskolan i Jönköping, Röda korsets högskola, Göteborgs stad, Uppsala akademiska sjukhus och Ping Pong AB.

Text: Anita Eklöf
Foto: Peter Sigrén