Huvudmeny

2008-11-19 13:00

Ett aktivt medborgarskap?


Ett mycket intressant forskningsprojekt gick av stapeln i Augusti och är nu i full gång. Projektet "Ett Aktivt Medborgarskap?" med professor Elisabet Öhrn som huvudhandledare, går ut på att under ett års tid studera hur förstaårselever på gymnasiet använder sig av diverse resurser för att göra sina röster hörda inom skolan.

- Vi studerar hur ungdomarna utifrån olika faktorer tar för sig i skolan vad gäller att aktivt diskutera och påverka skolvardagen. Vi har valt att följa skolklasser både i norr och i söder och vi har valt att se på både yrkesförberedande utbildningar såsom Fordonsprogrammet och mer teoriska program, som exempelvis Samhällsprogrammet. Andra faktorer som tagits i beaktning är bl.a. kön, samhällsbakgrund och vilken typ av undervisning som givits, en mer traditionell med läraren i fokus eller en mer modern med t.ex. mycket grupparbeten.

- Vi har redan under dessa månader börjat få fram underlag till ett resultat, vi har exempelvis bekräftat tidigare forskning om att killarna tar mer utrymme i klasserna, säger Per-Åke Rosvall, doktorand vid Institutionen för pedagogik. Han hoppas att det slutgiltiga resultatet ska kunna användas för att ge en bättre bild över hur ungdomar ser på sin position att kunna påverka. Projektet har fått en budget på tre år, så vad forskningen kommer leda fram till återstår att se.

Text: Tobias Prodan