Huvudmeny

2008-11-04 09:42

Hallå där...


… och grattis Linnéa Lindsköld, doktorand på Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan. Din magisteruppsats utsågs till årets bästa av DIK Kulturfack och belönades med ett stipendium på 8 000 kronor.Man är väldigt ensam när man skriver uppsats. Ibland kan man också tänka att den ändå kommer hamna i en byrålåda sen och glöms bort. Så det är väldigt kul att den uppmärksammas så här, säger Linnéa Lindsköld glatt överraskad.

I sin magisteruppsats ”Debatterna om En bok för alla år 1992 och 2007 – En diskursanalys” har biblioteks- och informationsvetaren, Linnéa Lindsköld, studerat debatter kring En bok för alla. Hon har bl.a. kommit fram till att de argument som 1992 användes för att få fortsatta bidrag, har 2007 i stället blivit ett argument emot.
– Det är ett tecken på att debatten har vänt, att någonting har hänt som gör att argumenten måste utvecklas. Och det vore ju märkligt i förlängningen om en debatt var likadan från år till år, konstaterar hon.

Stipendiet delades ut den 24 oktober i samband med DIKs konferens i Halmstad. Något som kändes särskilt roligt för Linnéa Lindsköld då hon har gått på gymnasiet där. Juryn, som bestått av DIK Kulturfackets styrelse och som valt Linnéa Lindskölds uppsats framför 35 andra, har i sin motivering betonat värdet av den både för kulturpolitisk forskning och för kulturpolitiska fältet.

 Hur kommer det sig att du är intresserad av den kulturpolitiska debatten?
– Jag har alltid varit intresserad av kultur och är därigenom intresserad av hur människor pratar och formulerar sig kring kultur.

Vad tror du är anledningen till att kommersialismen inom kultur blivit mer rumsren?
– Jag tror att på alla områden i samhället så har kommersialism blivit mer accepterad, både medvetet och omedvetet, och kulturen är en spegling av samhället.

I din uppsats pratar du om kvalitetslitteratur och att olika sidor lägger olika värden i begreppet. Vad lägger du själv i begreppet?
– Det är väldigt svårt att definiera vad kvalitet är, då är det lättare att säga vad det inte är. Jag ser fram emot att gräva mer i frågan vad kvalitetslitteratur är och vad det har för innebörd för kulturpolitiken.

Vad läser du själv just nu?
– På dagarna läser jag mycket om litteraturkritik och genusteori. För nöjesläsning så har jag precis börjat på Susan Faludis nya bok Den amerikanska mardrömmen. Bakhållet mot kvinnorna.

Vad kommer du att forska om inom den närmaste framtiden?
– Jag doktorerar numera med inriktning mot kulturpolitik och ska för min avhandling studera statens stöd till skönlitteratur ur ett genusperspektiv.

Text och foto: Belma Kratovic