Huvudmeny

2008-05-22 15:35

Masterexamen i pedagogiskt arbete: Tre nya professorer anställs


I dag kom beskedet som Institutionen för pedagogik väntat på. Högskoleverket beviljar Högskolan i Borås rätt att utfärda masterexamen i pedagogiskt arbete. – Vi är mycket glada över det positiva beskedet. Nu blir vi än mer en institution att räkna med, när vi nu får masterrrättigheter på avancerad nivå, säger prefekt Anneli Schwartz.

Av de totalt 16 ansökningarna som inkommit till Högskoleverket var Högskolan i Borås ansökan inom området pedagogiskt arbete en av tio som beviljades masterrättigheter.

– Det här berör hela vår institution och bygger en bro från grundutbildning till högre utbildning. Med rättigheterna i pedagogiskt arbete får vi en masterutbildning som knyter an till såväl lärarutbildningarna som programmet Organisations- och personalutveckling i samhället, säger Anneli Schwartz.

I Högskoleverkets bedömning får Högskolan i Borås omdömet ”Tillfredsställande” på samtliga aspekter.

– Sedan bedömningen gjordes, så utlyser vi just nu tre nya professorstjänster i pedagogiskt arbete, vilket gör att vår lärarkompetens blir starkare i framtiden, poängterar Anneli Schwartz. 

Bred professionsanknytning

Högskoleverket poängtera även att området pedagogiskt arbete har getts en bred professionsanknytning vilket ligger i linje med professionsprofilering vid Högskolan i Borås.

– De erfarenheter och den kritik som vi har fått i tidigare bedömningar har gjort att vi har kunnat arbeta systematiskt med förbättringar – det här är nu vår belöning, avslutar Anneli Schwartz.

För att ta del av hela rapporten, se www.hsv.se

Text: Johanna Adamsson

Foto: Peter Andersson