Huvudmeny

2008-05-06 11:00

Kvinnor vid högskolan får högre lön


Efter en lönekartläggning står det klart att kvinnliga anställda har mindre betalt än de manliga vid Högskolan i Borås. Att rätta till situationen kommer att kosta högskolan 300 000 kronor om året under tre år.

JÄMO, Jämställdhetsombudsmannen, är klar med granskningen av högskolans jämställdshetsanalys av löner. I granskningen har man uppmärksammat oförklarliga skillnader mellan mäns och kvinnors löner.

I en kommentar till Borås Tidning säger Göran Elgmark, personalchef att man kommer att rikta en direkt lönepott mot dem som är berörda. Det är mellan 130-140 kvinnor som berörs, främst adjunkter och lektorer kommer att få en löneförhöjning.

Text: Jennifer Liljenvald Tydén