Huvudmeny

2008-05-10 08:40

Vart tog PEDs gamla nyheter vägen?


Plötsligt försvann alla nyheter från Institutionen för Pedagogiks webbplats. Vart tog dom vägen?

Ingenting är förlorat men en viss tid för återhämtning behövs.

Under förra veckan märkte besökare att de lokala nyheterna på Institutionen för Pedagogiks webb försvann.
Den databas som innehåller nyhetstexter hade skadats och togs ur bruk för att inte skadan skulle påverka andra delar av webben. Läget kunde beskrivas som "kritiskt men stabilt". Inga nyheter har gått permanent förlorade men behöver tas om hand och flyttas till en bättre miljö. När detta arbete är genomfört kommer de gamla nyheterna åter att kunna läsas på PED-webben.

Text: Erik Wasselius