Huvudmeny

2008-06-03 13:13

Hallå där…


Det har kommit ett tilläggsdirektiv till regeringens utredning om en ny lärarutbildning. Det tidigare uppdraget att utreda om det skulle införas en egen examen för fritidspedagoger utgår och utredaren skall istället lämna förslag på hur en examensbeskrivning för utbildningen till lärare för förskoleklass och grundskolans tidigare årskurser bör utformas, för att även täcka behovet av lärare i fritidshemment.

Anneli Schwartz, prefekt på Institutionen för Pedagogik på Högskolan i Borås, hur ser du på det här?

- Det är jättebra. Högskolan i Borås ligger steget före och har redan anpassat utbildningarna för lärare så man kan läsa med inriktning mot förskolan och grundskolans fritidsverksamhet.

Så förändringen för PED blir inte jättestor?

- Nej, vi är ju redan i full gång, så det här är ett väldigt positivt besked. Det här är också en kompetens som efterfrågas mycket. Innan vi införde inriktningen i Borås fick vi många förfrågningar från både arbetsgivare och studenter om just detta.

Kommer studenterna att märka någon förändring?

- Ja, även om PED redan står klara med inriktningar för detta så kommer det en del nytt under läsåret som kommer. Vi har till exempel anställt två nya lektorer med inriktning mot fritidshemmet, vilket naturligtvis innebär en kraftig höjning av den akademiska styrkan i linjen.

Text: Erik Wasselius. Foto: Anna Sigge