Huvudmeny

2008-06-10 08:20

Klart med lokala avtal för lönerevision


Nu kommer beskedet alla har väntat på. <br /> – Arbetsgivaren är nu överens med de fackliga organisationerna om lokala ramavtal avseende lönerevisioner under RALS-perioden* 2007-2010. Det är mycket bra avtal för alla inblandade, konstaterar personalchef Göran Elgmark.

Det har tagit tid att nå en överenskommelse vilket Göran Elgmark förklarar:
– Arbetsgivarparten har varit väldigt angelägen om att få så lika lokala avtal som möjligt med de fackliga organisationer, Saco och OFR, och detta har vi lyckats med till stor del. De centrala avtalen skiljer sig däremot åt i många väsentliga delar.

– Avtalen innebär att anställda vid Högskolan i Borås får, vad vi känner till, den högsta nivåökningen i hela riket bland högskolor och universitet. Nivåökningen blir i genomsnitt 12,32 procent under innevarande RALS-period. Utfallet, eller vad avtalet kostar, gör att Högskolan i Borås hamnar bland de lärosäten där de lokala avtalen ger bäst utdelning till de anställda, fortsätter Göran Elgmark.

Inga engångsbelopp

Anslutna till OFR kommer inte få ta del av det engångsbelopp som enligt det centrala avtalet ska ges alla medlemmar. Detta har förhandlats bort lokalt i utbyte mot bland annat en högre nivåökning.

– För arbetsgivarparten har det varit viktigt att få bort engångsbeloppet då vi anser att de pengarna bara är en kostnad och inte påverkar nivåökningen. Ett engångsbelopp påverkar t.ex. inte sjuk- och föräldraförsäkringen eller pensionen. För Sacos medlemmar finns det inga engångsbelopp i det centrala avtalet.

Två lönerevisioner

I de nya lokala avtalen finns två lönerevisionstillfällen. Vid det första lönerevisionstillfället som gäller fr.o.m. 2008-05-01 är utrymmet 8,0 procent varav 0,6 procent avsätts till jämställdhetssatsningar. Det andra lönerevisionstillfället är 2009-09-01. Utrymmet är då 4,0 procent, varav 0,3 procent avsätts för jämställdhetssatsningar.

– Samtliga anställda är garanterade en löneökning på minst 700 kronor vid första revisionstillfället och 350 kronor vid det andra, konstaterar Göran Elgmark.

Nästa steg av de lokala förhandlingarna är nu att genomföra de individuella delarna.
– Detta kommer att ske direkt efter sommaren. Vi strävar efter att kunna betala ut de nya lönerna i september, med retroaktivitet fr.o.m. 1 maj. Tidpunkten för lönerevisionen flyttas fram till den 1 maj för att vi ska klara finansieringen av den höga nivåökningen och det i övrigt generösa avtalet.

Göran Elgmark konstaterar slutligen:
– Det har diskuterats kring huruvida vi kan förskottera delar av den garanterade löneökningen men på grund av vakanser och sjukskrivningar på personalavdelningen är inte detta möjligt innan sommaren.

Fakta:

*RALS står för ”Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet”
Saco = Sveriges akademikers centralorganisation
OFR = Offentligaanställdas Förhandlingsråd

Text: Johanna Adamsson