Huvudmeny

2008-06-11 08:00

Pedagoger inspirerades av ny examinationsform


Hur examinerar man en utbildning och samtidigt samverkar med andra högskolor i regionen? Det vet Högskolan i Borås (HB), Högskolan Väst (HV) och Högskolan i Skövde (HiS) som för första gången gemensamt arrangerade en examinationskonferens för en högskolepedagogisk utbildning.

På plats under konferensen på Campus Vänersborg den 22-23 maj, var kursdeltagare och andra intresserade från de tre lärosäten. De huvudansvariga arrangörerna, Anngerd Lönn Svensson, HB, Ulla Norgren, HV och Eva Söderström, HIS var nöjda med resultatet.

– Vi tycker att det gick bra eftersom det var första gången. Samtidigt ska vi dra lärdom av de erfarenheter vi samlade på oss.

Examinationen innebar att kursdeltagarna presenterade, genom papers eller öppna diskussioner de utvecklingsarbeten som gjorts i den egna organisationen, utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Deltagarna tog tillfället i akt att fånga upp nya intryck och låta sig inspireras inför utvecklingsprojekt på hemmaplan.

 

 

Text: Irene Arvidsson och Therese Rosenblad, Foto: Irene Arvidsson