Huvudmeny

2008-08-22 13:50

Lärande möten över kulturgränserna


I samverkan med Borås Stad, satsar Högskolan i Borås i höst på att kompetensutveckla grundskollärare från Brämhults och Trandereds kommundelar. Det ska ske genom en utbildning med fokus på språkutveckling hos flerspråkiga barn. – Alla lärare ska få ökad förståelse och bli bättre i sitt bemötande av barn och föräldrar från andra länder, säger Annika Malm, föreståndare för Centrum för introduktion och validering och en av dem bakom projektet som kallas för ”Lärande möten”.

Under kursintroduktionen talade ståuppkomikern Zinat Pirzadeh.

Tanken med den ettåriga utbildningen är att lärarna ska få bättre kunskap om hur flerspråkiga elever utvecklar sin kunskap och identitet. Bättre kulturkännedom ska på sikt leda till att öka förståelsen för skolans uppdrag och säkra elevers lika värde och möjligheter.

– Vi har tillsammans processat fram denna satsning för alla lärare, inte bara för vissa som tidigare i ”Att lära på sitt andraspråk”. Det är viktigt eftersom många av de flerspråkiga eleverna inte uppnår målen, förklarar Annika Malm.

Kursen fokuserar på språk och interkulturellt förhållningssätt i alla ämnen, inte bara svenska. Det är också tänkt att deltagarna ska lära av varandra genom erfarenheter från undervisningssituationer. På kursintroduktionen som ägde rum den 20 augusti talade ståuppkomikern Zinat Pirzadeh i en fullsatt sal för 200 lärare om kulturellt utanförskap, missförstånd och fördomar. 
- Med humorn kan man vädra många fördomar och öppna upp för konstruktiva samtal, berättar Annika Malm.

2008-08-22_PirjoLahdenperäEn annan föreläsare var också Pirjo Lahdenperä, professor i interkulturell pedagogik med inriktning på invandrarbarns problem i skolan. Hon talade om vikten av interkulturellt ledarskap och mot slutet av föreläsningen fick lärarna i publiken en tankeställande fråga att bära med sig.
– Vad är det i Sverige och svensk kultur som är nödvändigt? frågade hon och mötes av en tystnad innan hon fortsatte vidare: Vad är det som man som ny i landet inte kan klara sig utan?  

Text och foto: Belma Kratovic