Huvudmeny

2008-09-19 13:55

Litteratur som livskunskap i fokus på Boråssymposium


I en multimedial tillvaro behåller skönlitteraturen sin betydelse för hur människor förstår världen och sig själva. För att diskutera perspektiv på hur en sådan förståelse fungerar arrangeras symposiet ”Litteratur som livskunskap – tvärvetenskapliga perspektiv på identitetsbyggande läsning” på högskolan i nästa vecka.

Symposiet samlar litteraturvetare, biblioteksforskare, pedagoger, psykoterapeuter, teologer och medicinare för att initiera forskning på ett i Sverige eftersatt område: möjligheten att utnyttja litteratur för att bearbeta livsproblem och förstärka en känsla av personlig identitet och meningsfulla sammanhang.

Bakom symposiet som äger rum den 23-24 september står Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås tillsammans med Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Text: Annie Andréasson
Foto: Stock.xchng