Huvudmeny

2008-09-24 09:48

Pedagogiskt pris för nytänkande och utveckling


Vem eller vilka tycker du har utmärkt sig inom det pedagogiska området? Ta chansen att senast den 1 oktober nominera den person, det lärar- eller forskarlag som du tycker förtjänar högskolans pedagogiska pris.

Pedagogiskt pris

Högskolans pedagogiska pris utgörs av ett resestipendium på 20 000 kronor till en enskild person eller 40 000 kronor till ett lärar-/forskarlag. För att vara aktuell för priset ska personen/laget arbeta vid Högskolan i Borås och ha gjort framstående pedagogiska insatser inom grundutbildningen och/eller doktorsutbildningen.

Utmärkelsen delas ut i samband med den akademiska högtiden den 11 oktober. Senast den 1 oktober kl 08.00 ska din nominering ha inkommit till registrator@hb.se. Studenter behöver inte bifoga en motivering till sin nominering.

Mer information om priset och dess kriterier i pdf-filen nedan.

Text: Jennifer Liljenvald Tydén
Foto: Jerker Andersson