Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2008-04-02 13:15

Spikning av avhandling


Onsdagen den 2 april spikade Johan Hagberg vid Institutionen för data- och affärsvetenskap sin avhandling "Flytande identitet - NetOnNet och e-handelns återkomst". Genom att följa ett specifikt fall som NetOnNet visar han hur företagets verksamhet hela tiden förändras och identitet rekonstrueras i förhållande till sina konkurrenter och omvärld. Men avhandlingen ger också en historisk bild av framväxten av en ny detaljhandelsform, handeln på Internet.

Johan Hagbergs avhandling är årets tredje spikning och gladde bibliotekschefen Catta Torhell. Kollegor från institutionen fanns på plats för att närvara vid den offentliga spikningen på högskolan. Johan Hagberg inledde med att ge en kort beskrivning av sin avhandling och avslöjade att hans intresse för e-handeln föddes redan 1995, trots att han inte påbörjade forskarutbildningen förrän 2001.
- 1995 var första gången som jag kom i kontakt med e-handeln via en konferens i USA.

Genombrott

Avhandling ger en inblick i e-handelns framväxt och genombrott, liksom en förståelse för strukturförändringar inom detaljhandeln. Inledningsvis hade Johan Hagberg tänkt att studera e-handelns framväxt genom att följa flera företag inom detaljhandeln, men valde sedan att göra en närstudie av NetOnNet.

- Jag påbörjade forskarutbildningen året efter den så kallade dotcomkraschen. Idag är e-handel en etablerad del av svensk detaljhandel och jag har studerat detta förändringsförlopp genom att följa ett specifikt företag.

Johan Hagberg har före sin anställning på högskolan studerat ekonomutbildningen med inriktning mot direktmarknadsföring 1993-1997.

Annie Andréasson