Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2008-12-15 13:03

PED-studenter gjorde succé hos Ung kommunikation


Studenterna Hanna Nyström och Ingrid Nyman visade olika examinationsformer när de tillsammans med adjunkterna Tobias Ruthenberg och Kerstin Kolback presenterade inriktningen KKME på konferensen ”Film, lärande och ungas skapande” som Ung kommunikation hade anordnat på Växjö universitet.

Mycket beröm till Högskolan i Borås delegation

Redan innan högskolans delegation genomförde sin presentation kom skola och lärare på tal.
- Var är skolan och var är lärarutbildningen? Frågade sig en konferensdeltagare som ansåg att kommunikation och media är allt för eftersatt i dagens skolvärld.
När institutionen för pedagogik sedan genomförde sin presentation möttes de av stora applåder.
- Det blev väldigt bra, berättar Tobias Ruthenberg. En av delegaterna på konferensen beskrev oss som ”en ö av ljus i mörkret” och det var ju trevligt.

Från vänster: Hanna Nyström och Ingrid Nyman
Hanna Nyström och Ingrid Nyman, lärarstudenter som kan kultur, kommunikation och media.

Positiva möten

Studenterna Hanna Nyström och Ingrid Nyman presenterade olika former av digitala examinationer och man diskuterade både hur man använder digitala media inom inriktningen ”Kultur, kommunikation och media” samt även hur studenterna bedöms genom de olika examinationsformerna.
- Det var otroligt spännande att få presentera vår utbildning tillsammans med lärarna, säger Hanna Nyström. Det var fantastiskt att få träffa dom som har 20-30 års erfarenhet av det som vi kommer att jobba med i framtiden.
Det stora intresset kändes bitvis nästan överväldigande, bland annat ville många köpa den DVD som studenterna använde i presentationen; en examination i historia och mediala verktyg som handlade om Gustav IIIs statskupp.
- Vi hade bara med oss ett exemplar, så vi fick ta deras e-postadresser istället, berättar Ingrid Nyman och fortsätter: Många lärare sa att det finns hopp om framtiden i skolan med lärare som oss. Det kändes väldigt fint, som en bekräftelse.

Text och bild: Erik Wasselius