Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2008-01-22 14:05

Utbyte inom Linnaeus-Palme programmet


Institutionen för vårdvetenskap välkomnar sex utbytesstudenter; två från Gadjah Mada University, School of Medicine & Health Science, Yogyakarta, Indonesien, två från Department of Nursing, University of Jordan, Amman, Jordanien och två studenter från Universidad de Costa Rica.

Institutionen för vårdvetenskap välkomnar sex utbytesstudenter; två från Gadjah Mada University, School of Medicine & Health Science, Yogyakarta, Indonesien, två från Department of Nursing, University of Jordan, Amman, Jordanien och två studenter från Universidad de Costa Rica.

Utbytet sker under vårterminen 2008 och finansieras av Sida genom Linnaeus-Palme programmet.

Text: Andréas Bratell