Utbyte inom Linnaeus-Palme programmet

Institutionen för vårdvetenskap välkomnar sex utbytesstudenter; två från Gadjah Mada University, School of Medicine & Health Science, Yogyakarta, Indonesien, två från Department of Nursing, University of Jordan, Amman, Jordanien och två studenter från Universidad de Costa Rica.

Utbytet sker under vårterminen 2008 och finansieras av Sida genom Linnaeus-Palme programmet.