Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2008-06-04 09:15

Prima uppsats om avfallshantering prisas


En studie, utförd på SP Sveriges tekniska forskningsinstitut av Ingvar Johansson, tidigare magisterstudent i energi- och materialåtervinning på Institutionen Ingenjörshögskolan, har belönats av branschorganisationen Avfall Sverige för bästa examensarbete inom avfallsområdet.

20080604_IngvarJohansson2I studien visar Ingvar Johansson hur en liten provmängd avfall kan testas utan att dess förmåga att utgöra en spegelbild av en hel bunker på 1000-tals ton avfall försämras.

- Användandet av mindre provmängder underlättar hanteringen både vid anläggningen och i laboratoriet. Arbetet förenklas rejält utan att resultatet påverkas negativt, säger Ingvar Johansson, numera anställd på Göteborg Energi AB.

Lägre kostnader per provtagnings- och analystillfälle är en av fördelarna. Det innebär att fler prov kan tas och att prov kan utföras oftare. Fler provtagningar gör att man också kan få bättre kunskap av avfallets variationer och sammansättning över tid.

Vad betyder priset för dig?

- Det är otroligt kul att få priset! Förutom prischecken på 15 000 kronor så är det en ära att få denna utmärkelse Det är som en belöning för all möda och alla timmar som jag har lagt ner på examensjobbet.

Varför får du priset?

- Oj, bra fråga, men min rapport var inom rätt område, dvs. avfallshantering och återvinning och att den bidrar till något positivt.

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår. Priset delades ut på Avfall Sveriges årsmöte den 3-4 juni i Falun. Avfall Sverige är en svensk intresse- och branschorganisation inom avfallshantering och återvinning och har nära 400 medlemmar. Stipendiet överlämnades av Dalarnas landshövding Maria Norrfalk. 

Motiveringen löd: "Ingvar Johansson har genom uppsatsen 'Karakterisering av fasta heterogena bränslen - inverkan av metod för provtagning och provberedning', framlagd vid Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås, ökat möjligheterna till bättre kunskaper kring sammansättningen av bränsleblandningen in till avfallsförbränningsanläggningarna. Detta har i sin tur en positiv inverkan på bland annat utsläppsnivåer och driftsekonomi. Ingvars examensarbete är innovativt och ger möjligheter till positiva miljöeffekter."

Text och foto: Solveig Klug