Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2008-05-15 08:30

Framtida förvaltningsdoktorander kommer från Borås


Framtidens forskarutbildning för förvaltningsdoktorander ska skapas på Högskolan i Borås. Bakom ligger Institutionen för data- och affärsvetenskap, IDA. – Självklart kan vi inte åstadkomma något sådant ensamma. Vi ser Högskolan i Borås som en nationell koordinator, som öppnar för många olika parter att vara med och spela, säger Mikael Lind.

IDA tog avstamp i arbetet med att ordna en uppskattad workshop.
Målet med tvådagars-workshopen var att samla olika grupper av intressenter, för att se hur man med gemensamma insatser skulle kunna göra verklighet av en forskarutbildning för förvaltningsdoktorander.
Medverkade gjorde förvaltningsledningar, finansiärer, forskarutbildningssamordnare, potentiella förvaltningsdoktorander samt före detta industri- och förvaltningsdoktorander.
Professor Helén Anderson från Internationella Handelshögskolan i Jönköping var en av dem som blev intresserad av visionerna som målades upp:
– Vi i Jönköping vill gärna vara med i framtidsplanerna.

Vad skiljer då en framtida professionsdoktorand med förvaltningsinriktning från en traditionell doktorand från förvaltningshögskolan?
Professionsinriktning är nyckelordet. Doktoranderna ska komma från offentliga arbetsplatser runt om i landet och han eller hon ska ha kvar sin ordinarie anställning på deltid, parallellt med avhandlingsarbetet.
Forskningen ska vara till nytta för arbetsplatsen, och problemen formuleras i samråd med arbetsgivaren.

Det är den statliga myndigheten Vinnova som har gett Högskolan i Borås i uppgift att göra en förstudie om hur en nyskapande forskarutbildning för förvaltningsdoktorander skulle kunna se ut. Mittuniversitetet i Sundsvall har fått samma uppdrag.

Nu ska Institutionen för data- och affärsvetenskap vid Högskolan i Borås fortsätta dra upp riktlinjer. Mikael Löfström, Olov Forsgren, Björn Brorström och Mikael Lind ska formulera förslaget till Vinnova.
– Vi vill gärna att Vinnova är med i framtiden, men vi arbetar vidare i utstakad riktning oavsett vad som händer, förklarar Mikael Lind.

Text och foto: Lena Kvist