Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2008-05-20 16:17

Nominera till Valfridpriset


Valfridpriset utdelas till en forskarstuderande i Danmark, Norge, Finland, Island eller Sverige, som under föregående tvåårsperiod (den här gången 2006-2007), publicerat en bok, större uppsats eller artikel inom området biblioteks- och informationsvetenskap (magisteruppsats, licentiatuppsats eller doktorsavhandling är inte prisgrundande).

Författaren ska inte ha disputerat. Förutom nivåkriterier gäller kvalitetskriterier beträffande vetenskaplighet och stilistiskt utförande.

Bedömningsgruppen gör sitt val utifrån förslag från varje forsknings- och utbildningsenhet inom biblioteks- och informationsvetenskap. Varje institution/enhet kan bara lämna ett förslag på verk av en författare till bedömningsgruppen. Institutioner med nomineringsrätt är Danmarks biblioteksskole, de biblioteks- och informationsvetenskapliga institutionerna/enheterna vid universiteten i Göteborg/Borås, Lund, Tammerfors, Tromsø, Uleåborg, Umeå, Uppsala, Växjö, Åbo samt vid Høgskolen i Oslo.

Förslag till mottagare av Valfridpriset inges senast den 20 augusti 2008 till:

Christian Swalander, Enheten för biblioteks- och informationsvetenskap, Göteborgs universitet, Box 700, 405 30 Göteborg, e-post: Christian Swalander@lis.gu.se

Information om tidigare stipendiater

Publicerat av: Christina Kaspersen