Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2008-05-21 08:36

Studiebesök från Svensk Biblioteksförenings lokalförening


Den 20 maj hade institutionen studiebesök från Svenska Biblioteksförenings lokalförening.


Bibliotekarier främst från forskningsbibliotek i Norrköping, Linköping och Jönköping kom för att få veta mer om utbildning och forskning vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS). De besökte därefter högskolans bibliotek/BLR.

Publicerat av: Christina Kaspersen