Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2008-11-07 18:20

Lärobjektsdagar på BLR!


Nätverket Sökguiden träffas på BLR i Borås 10-11/11. Syftet med mötet är att arbeta praktiskt med att skapa lärobjekt som kan laddas upp på projektets gemensamma plattform.

Idén med nätverket Sökguiden är att bygga upp en plattform med texter och lärobjekt kring informationssökning varifrån varje bibliotek sen skapar sin egen lokala variant. De bibliotek som vill ansluta sig kan hämta hem det material de vill ha, men först efter att själva ha bidragit med sitt egenproducerade material. Via det gemensamma webbgränssnittet kan de medverkande biblioteken kontinuerligt ladda upp/hämta hem nytt material, ändringar och uppdateringar till sin lokala sökguide. Man behöver inte hämta hem hela guiden utan tar de lärresurser man är intresserad av. Projektet använder sig av Creative common-licensen för att beskriva hur lärresurserna i nätverket får användas. (källa: http://www.searchguide.se)

Text: Christel Olsson