Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2008-10-20 08:50

BTJ:s stipendium till minne av Bengt Hjelmqvist utdelat


Under konferensen Mötesplats inför framtiden i Borås delades BTJ:s stipendium i Bengt Hjelmqvists namn ut. Stipendiet tilldelas Nanna Kann-Christensen, lektor och doktorand vid Danmarks Biblioteksskole.

Nanna Kann-Christensens tilldelas stipendiet för sitt forskningsprojekt där hon undersöker och utvärderar en rad aktuella utvecklingsprojekt i Danmark som har som syfte att utveckla biblioteken och att göra dem mer synliga i samhället. Arbetet kompletteras med en analys av mer övergripande insatser inom det danska biblioteksväsendet.

2008-10-16_motesplats_pris_stor

Den nordiska biblioteksvärlden är mitt uppe i en förändringsprocess med till exempel digitalisering, nya medier, nya arbetssätt, kommunsammanslagningar och regionaliseringar. De nordiska biblioteken befinner sig alla i en skärningspunkt mellan en trygg och inarbetad roll som utmanas av samhällets och medievärldens omstruktureringar. Vi behöver lära av varandra och ta avstamp i varandras erfarenheter.

Stipendienämnden är mycket intresserad av nyttoaspekten av forskningsprojektet; dels nyttan utvecklingsprojekten gör för användarna och personalen på biblioteken, dels nyttan av att använda resultat och erfarenheter i andra utvecklingsprojekt runt om i Norden.

Nanna Kann-Christensens forskning har goda möjligheter att appliceras på det svenska och nordiska biblioteksväsendet och är helt i linje med Bengt Hjelmqvists ledord att utveckla, stärka och inspirera. Därför tilldelas hon stipendiet på 100 000 kronor. 

Mer information om stipendiet och tidigare stipendiater

Vid priscermonin deltog representanter från familjen Hjelmqvist.

2008-10-16_motesplats_bengt

 

 

 

 

 

Text: Lena Waldau, BHS
Publicerat av: Christina Kaspersen