Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2008-10-24 14:41

Förskollärarstudenter som inspirerar


Varje år hålls en inspirationsdag på Högskolan i Borås. Det är studenter på institutionen för pedagogiks lärarlinje med inriktning mot förskolan som ställer ut trummor och figurer med kreativitet och pedagogik som gemensamma nämnare. Varje år kommer också förskolor på vernissage för att titta, känna på och prova årets skapelser.

Inspirationsdagen är både ett redovisningstillfälle och en välbesökt utställning.
Varje student har skapat en figur och en trumma som är tänkta att kunna användas som pedagogiska verktyg i en förskolemiljö. Till detta har studenten också gjort en digital portfolio som redovisar tankarna bakom designen och den kreativa processen som pågått under själva skapandet.

Möte som inspirerar
Bilden ovan: Mötet mellan studenter och barn och lärare från förskolan ger inspiration åt båda hållen.

Bedömningen är noggrann men rättvisNoggrann granskning

Varje arbete bedöms med utgångspunkt från läroplanens riktlinjer om pedagogisk teori och metod. Både själva figurens/trummans utformning och resonemanget som ligger till grund för utformningen bedöms.
Bilden till höger: Ett förskolebarn och universitetsadjunkt Mats Andersson utvärderar ett antal trummor. (Mats Andersson till höger)

Uppskattat evenemang

En inbjudan till utställningen skickas varje år ut, bland annat till förskolor runt om i Boråsområdet. Även i år var det många förskolor som hörsammade inbjudan och utställningshallen var snart fylld med både barn och lärare.
Märta Schöldsten är lärare på Skogsgläntans förskola och tycker att inspirationsdagen är ett mycket lyckat koncept
- Det är jätteroligt. Det finns nåt nytt vid varje bord.

Så många trummor, så lite tid...
Bilden till vänster: Barn och lärare från skogsgläntans förskola har åkt till Borås från Gånghester för att vara med på inspirationsdagen
Bilden till höger: Är man en gul figur med stora öron och små fjärilsvingar så får man kompisar direkt. Det är ju bara så det är.

Text och foto: Erik Wasselius