Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2008-10-20 12:00

Minikonferens för barnmorskor


Den 16 oktober arrangerade Institutionen för vårdvetenskap och barnmorskeutbildningen en "minikonferens" för barnmorskestudenter och lärare. Dagen genomfördes i samarbete med barnmorskeutbildningarna vid Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet.

Barnmorskor i minikonferensInnehållet för dagen fokuserade främst på "barnmorskekunskap" och evidensbaserad forskning som kan bidra till att förbättra kvinnors och barns hälsa i samband med förlossning. Dagen inleddes med att professor Olaf Asta Olafsdottir från Reykjavik talade kring barnmorskans unika kunskapsområde. Därtill presenterade forskning som genomförts eller som pågår vid respektive lärosäte.

Helen Elden, Högskolan i Borås.

Helen Elden, universitetslektor i Borås, talade om bäckensmärtor.

Text: Britt-Marie Halldén
Foto: Annie Andréasson