Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

2008-09-11 13:55

Förskolelyft – välkommen fortbildning för förskollärare


Nu ska förskolans pedagogiska uppdrag stärkas och nå fler. Fortbildningssatsningen Förskolelyftet är en av de åtgärder som regeringen tänker genomföra under nästa år. Meningen är att tusentals förskollärare och barnskötare ska kunna förbättra sin kompetens.

– Det här en mycket välkommen möjlighet till kompetensutveckling för förskollärarna. Nu får de samma chans som lärarna har haft i och med Lärarlyftet, säger Hans Johansson föreståndare på CSU, Centrum för skolutveckling - det samarbetsforum där regionens kommuner tillsammans med högskolan stimulerar kompetensutveckling.

Han poängterar att Högskolan i Borås ger en föredömlig förskollärarutbildning och att man givetvis kommer att stödja den nya satsningen. Med Förskolelyftet ska förskollärare och barnskötarna ges möjlighet att förstärka sin pedagogiska kompetens i samband med att förskolans pedagogiska uppdrag förstärks och målen i förskolans läroplan förtydligas.

– Förskolebarn är nyfikna på bokstäver och siffror. Förskolepersonalen ska ha redskap för att möta nyfikenheten, säger utbildningsminister Jan Björklund.

– Förskolan har de senaste årtionden utvecklats från att enbart vara omsorg till att bli mer skolförberedande. Förskolelyftet är ytterligare ett steg i den riktningen.

För satsningen avsätter regeringen 200 miljoner kronor årligen under perioden 2009-2011, dvs. totalt 600 miljoner kronor.

 

Text: Annie Andréasson
Genrebild: Jerker Andersson