Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2008-09-09 12:03

Seminarium om kreativt entreprenörskap


– Utveckla den verksamhet som du är i. Det är också entreprenörskap, förklarar Jonas Rimbäck, projektledare för samverkansfrågor vid Högskolan i Borås. I samband med den nationella entreprenörsveckan anordnar högskolan seminariet ”Morgondagens vård i Sverige” den 19 september.

Som ett led i högskolans satsning på att integrera entreprenörskap i sina utbildningar, har det under 2007 bland annat utvecklats en kurs i vårdentreprenörskap. Dess fokus är att hitta vägar för kreativiteten inom framtidens vård.
– Entreprenörskap inom vårdsektorn är ett mycket aktuellt ämne och därför valde vi det som seminariets tema. Entreprenörskap inom just vården har ofta tenderat att kopplas enbart till privatiseringar och många har starka åsikter om ämnet ifråga, berättar Jonas Rimbäck. Tanken också är att seminariet skall knyta an även till andra delar av begreppet entreprenörskap samt ge en bild av hur regionen ser på framtidens vård. Vi hoppas på en bra diskussion.

Debattören Karl-Henrik Pettersson, bokaktuell med ”Så skulle det kunna bli – Visionen av ett effektivare, rättvisare och vitalare svenskt vårdsystem” och Roland Andersson, ordförande i regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen, kommer att tala under seminariet. Både visioner och planerade program kommer att beröras.

Uppmuntra till innovation

Entreprenörsveckan 2008 anordnas årligen i samverkan mellan Forum för småföretagsforskning (FSF) och NUTEK. På ett tiotal orter runt om i landet arrangeras samtidigt aktiviteter och möten som ska uppmuntra till innovation. Något som ligger i linje med Högskolan i Borås satsningar på entreprenörskap och samverkan mellan näringsliv och utbildning, menar Jonas Rimbäck.

Malin Hansson, som är projektledare för seminariet, anser att det är bra att involvera så många som möjligt för att inspirera och engagera dem till att utveckla framtidens vårdsystem.
– Sjuhärads kommunalförbund, sjukhus, vårdstudenter och flera andra som jag har varit i kontakt med har haft en positiv inställning till ämnet och seminariet.

Anmäl dig till seminariet senast den 12 september:

Text och foto: Belma Kratovic