Huvudmeny

2009-01-22 08:00

Abonnemang tecknat på SpringerLink


Totalt ca 2000 e-tidskrifter inom olika ämnesområden.

SpringerLink innehåller över 2000 e-tidskrifter. Ämnesområden som täcks är naturvetenskap och teknik, såsom kemi, fysik, medicin, biomedicin, matematik och statistik, miljö, bygg och informatik m fl. SpringerLink innehåller också samhällsvetenskap och humaniora. Många tidskrifter finns i fulltext fr o m nr 1.

Tidskrifterna är grupperade i ämnesgrupper vilket gör att man kan få en överblick över vilka tidskrifter som finns inom respektive ämne. Sökningar går att göra inom en ämnesgrupp eller i hela samlingen. 

Som för andra samlingar av e-tidskrifter länkas artiklarna i SpringerLink via SFX från poster i de flesta referensdatabaser som BLR abonnerar på.

Observera att BLR inte har abonnemang på böcker, protokoll eller referensverk i SpringerLink.

Text: Klaz Arvidson