Huvudmeny

2009-01-20 14:40

Högskolan i Borås får 200 nya platser


Efter månader av väntan och spekulationer i medierna kom på förmiddagen ett efterlängtat besked till Högskolan i Borås. Det blir 200 nya utbildningsplatser och en ökning av anslaget med 16 miljoner kronor. De 200 plasterna är en del av ett större paket som regeringen riktar mot framförallt lärosäten som ligger i Västsverige, som har drabbats särskilt hårt av den senaste tidens varselvåg.

– Jag är mycket glad för beskedet, naturligtvis för högskolans del men också med tanke på den svåra situation som råder i vår del av landet. Det säger rektor Lena Nordholm i en kommentar. Hon tilläger att satsning på högre utbildning är en nyckelfaktor för att samhället ska klara av att vända krisen i en långsiktigt positiv utveckling. Högutbildad arbetskraft är mera rörlig på arbetsmarknaden och har därför lättare att få jobb.

– När nyheten briserade om de omfattande uppsägningarna vid Volvo argumenterade vi för att det måste ske en kraftsamling i hela Västsverige. Vi har hela tiden sagt att detta är ett problem som är gemensamt för vår region och att vi måste lösa detta tillsammans. Betydelsen av det perspektivet har bekräftats dag för dag genom nyhetsutvecklingen och det känns tillfredsställande att vår argumentation har vunnit politiskt gehör.

Sex lärosäten

Regeringens nytilldelning av utbildningsplatser riktas till sex lärosäten. Platserna är inte vikta för personer som har drabbats av varsel, utan står öppna för alla sökande. Detta är helt i linje med vad Högskolan i Borås har gett uttryck för, då man har hävdat att nya studieplatser kan frigöra arbetstillfällen genom att personer som i dag har en anställning påbörjar en utbildning.

Tilldelningen av nya platser sker officiellt i den kompletteringsproposition som regeringen väntas presentera inom kort. Ekonomiskt sett är fördelningen till Högskolan i Borås i nivå med det erbjudande som togs fram under hösten och presenterades för regeringens krissamordnare. I platser räknat förslogs dock en något större satsning, 310 jämfört med de 200 som det nu har kommit besked om.

Eftersom efterfrågan på Högskolan i Borås utbildningar har varit stor, har lärosätet till regeringen under flera år i rad signalerat angelägenheten i att högskolan ges möjlighet att växa. De 200 nya platserna kan ses som ett resultat av en framgångsrik verksamhetsidé.

– Det är viktigt att tillägga att behovet i samhället är väsentligen större än de 1240 platser som regeringen nu riktar till särskild drabbade regioner. Vi har beredskap och kapacitet för att åta oss ett än större utbildningsuppdrag, säger Lena Nordholm. Hon påminner om att det erbjudande om nya platser som Högskolan i Borås presenterade i höstas var särskilt inriktat på utbildningar inom områden där det finns ett tydligt behov av kvalificerad högskoleutbildad arbetskraft. 

Text: Johan Sundeen
Foto: Anna Sigge