Huvudmeny

2009-01-05 15:06

Problem med åtkomst till vissa databaser i CSA Illumina


Bl a kan man inte nå LISA, ERIC eller PsycInfo.

Förnärvarande är det problem med åtkomsten till följande databaser i CSA Illumina:

  • ASSIA (Applied Social Sciences Index & Abstracts)
  • ERIC
  • LISA (Library & Information Science Abstracts) 
  • PAIS International PILOTS Database 
  • PsycARTICLES 
  • PsycINFO 
  • Social Services Abstracts 
  • Sociological Abstracts


När man från BLR:s webbplats väljer en av ovanstående databaser tas man till CSA Illumina men utan att ha getts tillgång till databasen. Mer information i frågan kommer när vi fått klarhet i vad som är fel.

 


Text: Klaz Arvidson