Huvudmeny

2009-01-19 15:14

PsycArticles och PsycInfo byter gränssnitt


Från CSA Illuminia till OvidSP

De två informationstjänsterna PsycArticles och PsycInfo byter gränssnitt fr o m årsskiftet från CSA Illumina till OvidSP. PsycArticles innehåller e-tidskrifter i fulltext inom psykologiområdet och PsycInfo är en referensdatabas inom psykologi, pedagogik, sociologi med angränsande ämnesområden. Innehållet i PsycInfo sträcker sig så långt tillbaka som till 1806.

Gränssnittet OvidSP genomgick en omfattande uppgradering och förbättring under 2008 och släpptes i sin nuvarande form under sommaren 2008.

 

Text: Klaz Arvidson