Huvudmeny

2009-01-20 16:06

Scopus - nu tillgänglig via biblioteket


Databasen innehåller ca 36 miljoner poster.

Scopus är referensdatabas som täcker naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap samt humaniora.

Scopus indexerar drygt 16.000 vetenskapliga tidskrifter och innehåller ca 36 miljoner poster. Scopus erbjuder flera sökmöjligheter och låter användaren begränsa sina sökningar under sökprocessen på bl a ämnesområde, författare, dokumenttyp och år för publicering. Databasen innehåller även analysverktyg, bevakningsverktyg och möjligheten att skapa egna profiler mm. Posterna i Scopus är länkade via SFX till de fulltextabonnemang som BLR tecknat.

I Scopus återfinns materialet ur Compendex, vilken BLR inte längre abonnerar på.

 

Text: Klaz Arvidson