Huvudmeny

2009-10-05 08:00

Gymnasister från Gislaved nyfikna på Polymerteknik


En busslast gymnasister från Gislaved sökte sig till Högskolan i Borås i förra veckan. Besökarna ville få veta mera om polymerteknik och vad man på Institutionen Ingenjörshögskolan gör inom detta område.

Dan åkesson, som nyligen disputerade inom polymerteknik, visade plymertekniklabbet.Eleverna som går på teknikprogrammet i årskurs 2 var inte helt nya då flera av dem själva fått inblick genom praktik på plastföretag på hemorten och introducerats i grunderna i plastproduktion.

Nils-Krister Persson, forskare i polymerteknik, berättade om varför man väljer att bli forskare, att det är för att man tycker om att ägna sig åt problemlösning.

Nere på polymertekniklabbet fick de under Dan Åkessons ledning se vad forskarna sysslar med vid spinnmaskiner, extruderare och andra apparater.

Vad gör en ingenjör? Den frågan ställde Michael Tittus, ställföreträdande prefekt, till eleverna. Han förklarade att man alltid kan göra något bättre och finna sätt att optimera, men även att en ingenjör är en person som designar saker som inte finns idag – man designar framtiden.

Text och foto: Solveig Klug

Solveig Klug