Huvudmeny

2009-10-29 08:50

Högskolan delaktig i nytt medicintekniskt samarbete


I går invigdes MedTech West - ett centrum för samarbete mellan vård, industri och akademi i Västsverige. Högskolan i Borås är en av de fem inblandade parterna. Målet med samarbetet är att skapa bättre förutsättningar för forskning, utveckling och innovationer inom det medicintekniska området.

Förutom Högskolan i Borås är också Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen involverade i samarbetet kring MedTech West. Tillsammans satsar parterna 13,5 miljoner kronor extra under en treårsperiod på rekrytering av nya forskare och andra insatser för att utveckla området.

MedTech West ska utvärdera och vidareutveckla innovativa idéer från sjukvård och akademi. Centret ska också bedöma klinisk relevans hos teknikdrivna idéer.

Från Högskolan i Borås är det professor Kaj Lindecrantz och hans forskarteam kring medicinsk teknik som är involverade i centret.

I samband med öppnandet av MedTech West ägde en debatt om behovet av nya samarbetsformer mellan vård, industri och akademi rum. Högskolans rektor Lena Nordholm var en av deltagarna i paneldiskussionen.

Text: Johanna Adamsson