Huvudmeny

2009-11-03 09:45

1,95 miljoner till forskningen inom bioteknik


I Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap för 2009 har forskningen inom bioteknik på Högskolan i Borås tilldelats 1,95 miljoner kronor för ett treårigt forskningsprojekt kring inkapsling av celler.

Projektet ”Makroinkapsling av celler för effektiva bioprocesser” leds av professor Mohammad Taherzadeh på Institutionen Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås.

Sedan tidigare bedriver bioteknikgruppen ett projekt om inkapsling av celler där målet är att få fram effektiv etanolproduktion. Nyligen påbörjades en ny nisch inom inkapsling och till denna ska man nu utveckla ny teknik.

Text: Solveig Klug