Huvudmeny

2009-11-25 08:10

Nu ska studenterna komma närmare praktiken


I dag går startskottet för den tvådagarskonferens som Högskolan i Borås och Svensk Sjuksköterskeförening bjudit in till i Borås. I fokus står den verksamhetsförlagda utbildningen i en föränderlig vård.

Temat för diskussionerna är behovet av kontinuerlig utveckling av den verksamhetsförlagda delen av vårdutbildningen på grund- och avancerad nivå, samt behovet av samverkan mellan lärosäten och vårdverksamhet. Konferensen samlar kliniska handledare, studenter, forskare och beslutfattare i utbildningsfrågor från olika nivåer.

– Konferensen är viktig eftersom professionsföreträdare och akademin möts för att utbyta erfarenheter om verksamhetsförlagd utbildning, vilket är en central del i vårdutbildningar på grund- och avancerad nivå. Konferensen stödjer också högskolans ambition och devis ”Vetenskap för profession” och dess bakomliggande syften, säger Caroline Ahl, prefekt på Institutionen för vårdvetenskap.

Konferensen äger rum i Folkan, Kårhuset den 25-26 november.

Text: Johanna Adamsson