Huvudmeny

2009-11-13 09:34

Studier lönar sig - räkna med jobb


Akademiker får jobb. Det visar en ny rapport från Högskoleverket. Studenter vid Högskolan i Borås står sig bra i konkurrensen och etablerar sig väl på arbetsmarknaden. Bäst går det för sjuksköterskorna, lärarna och högskoleingenjörerna som ligger långt över riksgenomsnittet.

Högskoleverket har kartlagt hur stor andel studenter vid landets lärosäten som etablerat sig på arbetsmarknaden inom ett och ett halvt år efter examen. Rapporten visar att av dem som examinerades läsåret 2005/06 hade nästan åtta av tio jobb ett år senare. Det är den högsta siffran sedan 2003. Dessutom fick en stor majoritet av dessa ett jobb som kräver högskoleutbildning. Andelen etablerade ökade inom samtliga områden. Vissa grupper hade till och med den högsta etableringen sedan mitten av 90-talet bland annat examinerade byggingenjörer och yrkeslärare.

Jobb till ingenjörer och sjuksköterskor

För personer med yrkesexamen var det i genomsnitt enklare att få jobb än för gruppen med en generell examen. Allra lättast att få jobb hade examinerade läkare, civilingenjörer med bygg-, data- eller maskininriktning samt högskoleingenjörer med bygginriktning. Högskolan i Borås tillhör de lärosäten i landet som är störst när det gäller just högskoleingenjörsutbildning och boråsingenjörernas etableringssiffra ligger på 85 % vilket är några procent högre än riksgenomsnittet.

– Det visar att våra utbildningar svarar mot arbetsmarknadens krav och behov, konstaterar Hans Björk prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan.

Även högskolans utexaminerade sjuksköterskor står sig fint i statistiken och ligger över riksgenomsnittet med 88 % jämfört med 82 % i hela riket. Utbildade lärare från Borås etablerar sig till 86 % jämfört med 75 %, som är riksgenomsnittet. Men trots fin statistik på flera av boråsutbildningarna sjunker siffran på andelen faktiskt etablerade totalt till 75,5 - en sämre siffra jämfört med för några år sedan då Borås toppade listan bland landets lärosäten med blandat utbildningsutbud. Siffran är något under riksgenomsnittet som ligger på 78.

– Studenter vid ett professionslärosäte ska naturligtvis få jobb och de får också jobb. Statistiken visar att exempelvis sjuksköterskor och lärare från Borås ligger över riksgenomsnittet. Men vissa branscher går sämre och då är det svårare för dem att få jobb, oavsett var man studerar, vilket drar ner högskolans resultat. Fast även här om man exempelvis tittar på biblioteks- och informationsvetenskap etablerar sig våra studenter bra i jämförelse med andra lärosäten, menar högskolans informationschef Sten Dellby.

Totalt sett över riksgenomsnittet

Högskolans controller Anders Stenström har snabbt granskat hela rapporten från Högskoleverket och menar också att Borås står sig väl om man jämför statistik under en längre period. 

– Även om vi under ett enskilt år som 2007 går ner något i andelen etablerade så visar Borås fina siffror i jämförelse med andra. Vi ligger långt över under 2003-2005 däremot minskar vi något under 2006-2007. Detta beror troligtvis på att vi tog in ett stort antal studenter inom till exempelvis biblioteks- och informationsvetenskap samtidigt som arbetsmarknaden gick ner något när de sedan gick ut 2006-2007.

Text: Annie Andréasson