Huvudmeny

2009-11-24 15:36

Vetenskaplig fokus på inkludering och exkludering i pedagogisk verksamhet


Imorgon, onsdag den 25 november, är det åter seminarium inom ramen för Institutionen för pedagogiks vetenskapliga seminarieserie. Professor Bengt Persson leder och presenterar Högskolan i Borås medverkan i det treåriga projektet Teacher Education for Inclusion med 26 deltagande länder.

Projektet, som är treårigt, syftar inledningsvis till att kartlägga i vilken utsträckning lärarutbildningen i de deltagande länderna vinnlägger sig om att utbilda framtidens lärare för de utmaningar det innebär att uppfylla uppdraget om en sammanhållen förskola/skola för alla barn och ungdomar. I projektets andra del kommer framgångsrika nationella exempel att ligga till grund för ett förändringsarbete i syfte att påverka de medverkande ländernas regeringar att arbeta för en lärarutbildning som kan ge blivande lärare beredskap att bidra till en inkluderande utbildning.

Presentationen följs av diskussion.

Tid: 13:00-15:00
Plats: sal A 502

Institutionen för pedagogiks vetenskapliga seminarieserie är öppen för alla och deltagandet är kostnadsfritt.  Läs mer

Text: Therese Rosenblad