Huvudmeny

2009-12-08 08:53

AgeLine - databas inom området åldrande


Provperiod på AgeLine året ut.

AgeLine fokuserar på befolkningsgruppen 50+ och frågor som rör åldrandet. AgeLine är en källa för litteratur inom gerontologi och inkluderar litteratur från områden som rör åldrandet inom vårdvetenskap, psykologi, sociologi, socialt arbete och ekonomi m.fl. områden.

Databasen indexerar över 600 tidskrifter, böcker, bokkapitel, rapporter, avhandlingar m.m. Databasen sträcker sig tillbaka till 1978 samt innehåller ett urval artiklar från perioden 1966 - 1977.

Ta tillfället i akt och prova AgeLine.

Text: Klaz Arvidson