Huvudmeny

2009-12-16 12:07

Lärare behöver tid för lärande


För att elever ska kunna ta till sig kunskapen som en lärare planerar inför en lektion krävs bland annat att lärarna får tid att diskutera ämnesinnehållet med varandra. Men får de det? – Nej, inte om du frågar lärarna, säger Anna Wernberg, universitetsadjunkt, som spikade sin avhandling i biblioteket på Högskolan i Borås.

Anna Wernberg är universitetsadjunkt på Institutionen för pedagogik och har studerat vad eleverna förväntas lära sig, vad de ges möjlighet att lära sig och vad de faktiskt lär sig under en lektion. Studien har omfattat årskurserna tre och fyra.
– Läraren kan planera en sak, men det kan bli något helt annat när de kommer till lektionen för att de presenterar innehållet på ett annat sätt än det var tänkt. Vissa aspekter kanske gjorde att eleverna inte kunde ta till sig all kunskap och då måste man göra på något annat sätt.
– Jag har kommit fram till att det krävs bra lärare för att eleverna ska kunna ta till sig all kunskap. Det är viktigt för lärarna att planera lektioner tillsammans. Alla lektioner som jag följde i avhandlingen är filmade och då kan man titta på vad som händer på lektionen. Vad gavs eleverna möjlighet att lära, vad gavs de inte möjlighet att lära och varför gav de då inte möjlighet att lära, säger Anna Wernberg.

Avhandlingen erbjuder ingen lösning på hur eleverna ska kunna ta till sig all kunskap, men lyfter fram att läraryrket inte alltid är så enkelt.
– Avhandlingen visar på den komplexitet som läraryrket har i sig och att man behöver goda ämneskunskaper, såväl som didaktiska kunskaper. Sen visar den även, som sagt, att lärarna behöver tid att sitta ner och diskutera ämnesinnehåll, tid som inte finns idag, avslutar Anna Wernberg.

Avhandlingens titel: Lärandets objekt: vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna

Fakultetsopponent: Mickael Alexandersson, Professor, Göteborgs universitet
Tid och plats för disputation: Fredagen den 18 december kl. 13.00 i Aulan, Högskolan Kristianstad
Avhandlingen finns digitalt här i BADA.

Text och foto: Kristoffer Lidén