Huvudmeny

2009-03-05 09:01

Sverige behöver fler bibliotekarier!


En ny rapport från Högskoleverket visar att Sverige behöver fler bibliotekarier. En stor del av dagens yrkesverksamma bibliotekarier är 60 år eller äldre. När de går i pension under de närmaste åren kommer rekryteringsbehovet att öka kraftigt.

Tillgången på nyexaminerade bibliotekarier beräknas vara mindre än rekryteringsbehovet på arbetsmarknaden under de närmaste åren. Arbetsmarkanden för bibliotekarier har alltså förbättrats eftersom antalet nybörjare och examinerade har minskat i förhållande till behovet.

Mer information

Rapporten från Högskoleverket (HSV)

Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan har bibliotekarieutbildningar som ges både på helfart och distans. Läs mer om dessa utbildningar här

 

 

Text: Christina Kaspersen