Huvudmeny

2009-03-18 12:38

VHB hoppas på medel för nytt forskningscentrum


CIRCLE är namnet på det nya forskningscentrum som VHB sökt medel för att starta nästa år. Forskningen ska främja integreringen av vårdvetenskap och etik i dagens sjukvårdsorganisationer.

I början av januari utlyste regeringen medel till strategiska satsningar på forskning inom bland annat vårdforskningsområdet. VHB har i samverkan med IDA, GF, FOU Sjuhärad - Välfärd och Södra Älvsborgs Sjukhus utformat en ansökan om medel att inrätta CIRCLE - Centre for Integrative Research on Caring, Leadership and Ethics. Det övergripande målet med ett sådant forskningscentrum är att bedriva forskning kring hur vårdvetenskaplig och vårdetisk kunskap kan integreras i vårdorganisationen och hur denna forskning sedan kan göras tillgänglig på bred front genom entreprenörsinitiativ. 

Forskningen är tänkt att bedrivas i samverkan mellan vårdvetare, etiker, vårdorganisationsforskare, informatiker, utvärderingsforskare och entreprenörsforskare - samt med företrädare för vårdorganisationen, patienter och närstående. Budget för CIRCLE är 90 miljoner kronor under fem år. Lars Sandman har ansvarat för arbetet med ansökan.

Text: Lars Sandman